BPG Pieper maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen en om de inhoud van de site af te stemmen op uw voorkeuren. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door deze melding te accepteren of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.

Deuren en kozijnen vervangen


Doe het zelf: deuren en kozijnen vervangen. Tips, trucs en veel voorkomende fouten!

Kozijnen zijn de intermediair tussen de constructie, zoals bijvoorbeeld het dak of de gevel en het draaiende deel, zoals bijvoorbeeld het raam of de deur. Kozijnen dragen bij aan het verschaffen van openingen in gevels en/of daken.


Openingen worden gecreëerd met onder andere als doel, toegankelijkheid, daglichttoetreding en ventilatie. Openingen spelen een grote rol in de vormgeving van een gebouw. De vorm van de openingen en de keuze van het materiaal voor de kozijnen hebben hier veel invloed op.
De meest gangbare materialen waar kozijnen van gemaakt worden zijn:
• Hout
• Kunststof
• Aluminium

Kozijnen worden over het algemeen vervaardigd in een industrieel productieproces.Aan kozijnen worden hoge eisen gesteld. Kozijnen moeten voldoen aan de gestelde constructieve eisen, die bepaald worden in de KVT. Daarnaast moeten kozijnen bijdragen aan de totale eisen van uitwendige scheidingsconstructies. Eisen op het gebied van isolatie van daken en gevels, wind- en waterdichtheid en inbraakwerendheid.

De isolatie eisen, geformuleerd in de thermische weerstand, van kozijnen, zijn over het algemeen minder dan die van de rest van de uitwendige scheidingsconstructie. Doordat de aanwezigheid van kozijnen vaak gecombineerd wordt met glasoppervlakten, heeft dit een beperkte invloed op de totale energiezuinigheid van de woning.

Toepassing van steeds beter isolerende thermische beglazing, maakt het mogelijk de glasoppervlakken steeds groter te maken. Enkel glas bijvoorbeeld heeft een U-waarde van 6 W/m²K, terwijl driedubbel glas met speciale coating al aan een U-waarde van 0,5 tot 0,9 W/m²K kan komen. De eis in het bouwbesluit van 1,65 W/m²K voor kozijnen is van toepassing op de totale kozijnconstructie inclusief vulling, zoals glas of houtVeel voorkomende werkzaamheden

Bestaand kozijn in de buitengevel vervangen
Om een bestaand kozijn in de buitengevel te vervangen, wordt meestal gebruik gemaakt van een stelkozijn. Het is verstandig om de spouwlatten van het bestaande kozijn te laten zitten. Het stelkozijn kan dan worden vastgezet op deze spouwlatten. Aan de onderdorpel van het stelkozijn moet een waterkering aangebracht worden, die over de lekdorpel valt. De naad tussen de spouwlat en het buitenblad kan afgedicht worden met PUR, zodat een goede kierdichting ontstaat. Bij de aftimmering aan de binnenzijde moet tochtband aangebracht worden.

LET OP!
Soms draagt het kozijn een wand of een ander boven gelegen constructie onderdeel. Het kozijn kan dan niet zonder meer verwijderd worden. Er dient dan eerst een latei of extra wapening in het metselwerk aangebracht te worden.

Ook bij aanpassingen aan een bestaand kozijn moet, voordat een stijl verwijderd wordt, eerst vastgesteld worden of het kozijn een dragende functie heeft. Dit om te voorkomen dat na verwijdering de bovendorpel overmatig gaat doorbuigen. Dit kan namelijk leiden tot schade of breuk aan het nieuw te plaatsen glas
Maken van buiten kozijnen
Buiten kozijnen worden zowel standaard als op maat vervaardigd. Kozijnen kunnen ook op maat gemaakt worden met ABC profielen. De stijlen en dorpels hoeven dan alleen nog op maat gemaakt te worden. Met behulp van contramallen en schroeven of deuvels worden de stijlen en dorpels aan elkaar bevestigd tot een geheel kozijn.

Om een strakke aansluiting te krijgen, moeten de hoeken van de contramal afgerond worden. Lijm de verbinding in elkaar met een ruime hoeveelheid PU lijm en zorg voor een vlakke aansluiting door het gebruik van lijmklemmen.
Veel voorkomende fouten

Het verkeerd inmeten van een kozijn
Het verkeerd inmeten van een kozijn dat vervangen moet worden, kan leiden tot hoge kosten. Als het kozijn na levering niet blijkt te passen, zijn de herstelkosten hoog. Bij het vervangen van een bestaand kozijn is het daarom van groot belang dat u uiterst zorgvuldig te werk gaat.

Meet het kozijn vanaf de buitenzijde van de gevel. Neem de maat van muur tot muur (negge) en houd rekening met uitstekende stenen. Meet vervolgens de beide diagonalen. Door het meten van de diagonalen kan exact de beschikbare ruimte voor het kozijn bepaald worden. Ook kan zo worden vastgesteld of het oude kozijn nog haaks in de gevel zit. Houd rekening met de detaillering van het nieuwe kozijn en neem een stelruimte van 10 mm aan beide zijden. De dagmaat en de sponningmaat zijn van belang bij het vervangen van draaiende delen
Draairichting draaiende delen
Veel kostbare fouten worden gemaakt bij het bestellen van kozijnen met verkeerde specificaties. Draairichtingen, naar binnen of naar buiten, kunnen leiden tot misverstanden. De draairichting van een deur kan bepaald worden door met de rug naar de scharnieren te gaan staan aan de kant waar de deur naar toe draait. De arm waarmee de deur wordt opengedraaid, is de betreffende draairichting.

LET OP!
De draairichting voor hang- en sluitwerk is tegengesteld gedefinieerd. Let dus goed op bij het bestellen van hang- en sluitwerk, vooral bij hoofdinsteek- en hoofdoplegsloten is de draairichting van belang. In aanzichttekeningen worden de naar binnen draaiende delen aangegeven met stippellijnen en naar buiten draaiende delen met een doorlopende lijn
Deuren binnen
Ook bij binnendeuren kan een goede en volledige specificatie fouten in de levering voorkomen. Binnendeuren worden geleverd in standaard maten van 530 mm tot en met 930 mm. Uitgangspunt daarbij zijn de dagmaten van de kozijnen van 500 mm tot en met 900 mm. De hoogte maten zijn 2015 mm; 2115 mm; 2315 mm (dagmaat 2000 mm; 2100 mm; en 2300 mm). We onderscheiden verder stompe deuren en opdek deuren. Deuren zijn verkrijgbar in diverse uitvoeringen zoals boarddeuren, paneeldeuren en speciale brandwerende deuren. Bij een eis op het gebied van brandwerendheid moet er rekening gehouden worden met het feit dat brandwerendheid geldt voor een gehele scheidende constructie. Dit wil zeggen dat ook het kozijn en de aansluitingen van het kozijn aan de wand en de deur moet voldoen
Verduurzaming
Hout van mindere of slechte kwaliteit in combinatie met een onvoldoende afwerking leidt in korte tijd tot aantasting van het kozijn. Maar ook als de kwaliteit van het kozijnhout goed is kan een verkeerde of onvoldoende afwerking tot schade leiden. We denken daarbij niet alleen aan houtaantasting maar ook aan het klemmen en kromtrekken van ramen en deuren. Het bouwbesluit stelt daarom eisen aan de verduurzaming van gevelkozijnen. De houtsoorten zijn volgens de KVT ingedeeld in een duurzaamheidsklasse A en B. De zachte houtsoorten zoals vuren en grenen vallen doorgaans in de klasse B; de harde houtsoorten zoals bijvoorbeeld meranti valt in duurzaamheidsklasse A of B en bijvoorbeeld merbau valt in duurzaamheidsklasse A. Kozijn hout in de klasse B dient vooraf met een conserveermiddel verduurzaamd te worden.
Er zijn tegenwoordig ook technieken om hout onder druk en verhitting net zo duurzaam te maken als tropisch hardhout met duurzaamheidsklasse A en met een levensduur van meer dan 25 jaar. Een voorbeeld hiervan is Tricoya dit is een extreem duurzaam MDF dat wordt gekenmerkt door duurzaamheid, dimensiestabiliteit, betrouwbaarheid en een levensduur van minimaal 50 jaar. Zorg dat het kozijn behalve de eventuele verduurzaming minimaal 2 keer van een grondverf is voorzien alvorens het aan weersinvloeden wordt blootgesteld. Ook de glassponningen moeten voor het glasplaatsen van twee grondlagen zijn voorzien. Om goed onderhoud te kunnen plegen dienen de vlakken nabij de aansluitingen tegen het metselwerk of de lekdorpel voldoende met een kwast bereikbaar te zijn.
Transport en opslag
Ook gaat er nog heel veel fout bij het transport en opslag. Slecht behandelde en onbeschermde horizontaal opgestapelde deuren leiden vrijwel zeker tot problemen met vocht en kwaliteit. Transport en opslag vraagt daarom veel aandacht. Kozijnen dienen verticaal getransporteerd en opgeslagen te worden. De kozijnen mogen nooit rechtstreeks tegen elkaar steunen.

Zijn de kozijnen nog niet van de afwerklaag voorzien is het belangrijk om ze af te dekken. Kunststof kozijnen maar ook steeds vaker houten kozijnen komen in zijn geheel en afgeschilderd als compleet constructieonderdeel aan. Het is zaak om uiterst zorgvuldig met de kozijnen om te gaan omdat beschadigingen weer leiden tot vochtschade, kwaliteitsverlies en bovendien is het moeilijk te repareren.
Inbraak

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Om in aanmerking te komen voor het politiekeurmerk moet een woning voldoen aan de inbraakwerendheidsklasse 2. De inbraakwerendheid is niet alleen afhankelijk van het toegepaste hang- en sluitwerk maar ook de bereikbaarheid speelt een rol.

In de NEN 5087 is gesteld dat tot een hoogte van 5,5 meter alle ramen en deuren als bereikbaar worden beoordeeld en dus moeten worden voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk. Gebruik voor een kozijn dat inbraakwerend moet zijn minimaal hang en sluitwerk met twee SKG sterren.


Meer weten over het deuren en kozijnen of wilt u (geheel vrijblijvend) advies ontvangen? Bezoek dan onze winkel aan de Oude Telgterweg 290 te Ermelo. Onze medewerkers kunnen u dan ook direct van deskundig advies voorzien!
Bel mij