BPG Pieper maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen en om de inhoud van de site af te stemmen op uw voorkeuren. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door deze melding te accepteren of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.

Gevelbekleding


Gevelbekleding, houten gevelbekleding en het gevelbekledingsysteem

Afwerking van gevels met hout- en plaatmateriaal komt tegenwoordig steeds meer voor. Het is licht in gewicht en we kunnen hiermee een hoge warmteweerstand creëren binnen beperkte afmetingen, hetgeen ten goede komt aan de binnenruimte van een gebouw. Ook kunnen we met de afwerking eindeloos variëren en kan de architect door materiaal en kleurkeuze de vormgeving van het gebouw sterk beïnvloeden


Onder de gevelbekleding wordt in deze situatie bedoeld het gehele hout en houtachtige gevelbekleding systeem, inclusief bevestiging isolatiefolies en regelwerk.Waterwerendheid en voldoende weerstand bij brand
De belangrijkste functie van de gevelbekleding is een bijdrage leveren aan het droog en comfortabel houden van het bouwwerk, dus het keren van kou, regen, wind, sneeuw en geluid. De gevelbekleding zorgt niet voor de uiteindelijke waterdichtheid of geluidswerendheid, maar draagt daar wel aan bij. Verder is van belang duurzaamheid, onderhoud en het uiterlijk. Omdat we met hout te maken hebben speelt ook de brandveiligheid een belangrijke rol.

Op geveltimmerwerk zijn van toepassing de BRL 0823 en de BRL 04103. BRL 0823 heeft betrekking op de toe te passen houtsoorten ten behoeve van geveltimmerwerk. BRL 04103 heeft betrekking op de te stellen eisen aan gevelbekleding/betimmering zoals winddichtheid, waterwerendheid en brandwerendheid.

Bij geveltimmerwerk moet extra aandacht worden besteed aan de van toepassing zijnde regels (BRL) met betrekking tot de houtkwaliteit, water- en brandwerendheid. Dit ter voorkoming van technische gebreken zoals bijvoorbeeld houtrot en het niet voldoen aan de eisen met betrekking tot brandoverslag.Warmteweerstand en het bouwbesluit
De opbouw van de totale uitwendige scheidingsconstructie bepaalt de warmteweerstand.

In het bouwbesluit worden eisen gesteld aan de energiezuinigheid van de complete woning. Dat betekent dat de warmteweerstand van de gevel mag worden verlaagd als die van de vloer of het dak wordt verhoogd. De maat voor energiezuinigheid heet energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt vast in energieprestatienormen (EPN). De huidige EPC-eis voor woningen is 0,6. Om uiteindelijk de EPC te kunnen berekenen hebben we de Rc-waarden nodig van de gevel. Het is dus van belang om de Rc-waarde van de toe te passen constructie uit te rekenen of uit te laten rekenen omdat deze de EPC sterk kan beïnvloeden.

De gevelafwerking kan bijdragen aan de warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructieGevelbekledingsysteem
Een gevelbekledingsysteem is opgebouwd uit regelwerk met een bekleding die uit veel verschillende materialen kan bestaan.

In de opbouw kunnen we de gevelisolatie aanbrengen waardoor we ruimte besparen. Achter het regelwerk passen we een damp-open, vochtkerende folie toe. Aan de binnenzijde van de constructie (warme zijde) passen we een dampremmende folie toe. Erg belangrijk is dat we direct achter de gevelbekleding voldoende ventilatie aanbrengen omdat er anders condensatievocht in de constructie komt en het regelwerk kan gaan rotten. De regel is een doorgaande geventileerde spouw van minimaal 20 mm.

Voorkom houtrot door de juiste folies, aan de juiste zijde, op de juiste manier aan te brengenHouten gevelbekleding
We onderscheiden open en gesloten gevelbekleding. We passen over het algemeen gevelbekledingsprofielen horizontaal toe.

A. Bij een open gevelbekleding worden de delen met een onderlinge afstand van circa 10 mm van elkaar bevestigd. Hierbij is het van belang dat we een damp-open en UV bestendige folie toepassen achter de delen.

B. Bij een gesloten gevelbekleding bevestigen we de profielen aaneengesloten ofwel overlappend op het regelwerk. Het is van groot belang voor een goede ventilatie achter de delen zorg te dragen om vocht problemen te voorkomen.

C. Passen we gesloten gevelbekleding verticaal toe dan moeten de horizontale bevestigingsregels op vaste afstanden worden onderbroken om voldoende ventilatie te creëren.

Om bouwtechnische gebreken in de vorm van houtrot te voorkomen moeten we veel aandacht besteden aan de ventilatievoorzieningenAfwerking met rabatdelen, Zweeds rabat
Bij houten gevelbekleding zien we vaak rabatdelen toegepast. Hierbij zijn de houten delen aan de boven en onderzijde voorzien van een sponning. Let op dat de delen verticaal op één plaats bevestigd zijn zodat de delen vrij kunnen werken en scheurvorming wordt voorkomen. De delen moeten vastgezet worden met roestvaste nagels. Omdat het hout door de sponning beperkt kan werken verdient het vochtgehalte van het hout extra aandacht. Het houtvochtigheidsgehalte moet bij een verwachte RV (relatieve vochtigheid) van circa 80% voor naaldhout circa 16% bedragen.

Indien de delen behandeld worden moet dit voor het aanbrengen gebeuren om te voorkomen dat er bij krimp onbehandeld hout zichtbaar wordt. Voorkom scheurvorming in de delen door de verticale delen op één plaats te bevestigen.Potdekselwerk als gevelafwerking
Bij potdekselwerk overlappen de delen elkaar en worden er geen sponningen aangebracht. De overlap moet minimaal 25 mm bedragen. De delen worden aan de bovenzijde verdekt vernageld met roestvaste nagels. Pas geen nieten toe omdat deze het houtwerk kunnen beschadigen. Om klapperen te voorkomen is het verstandig niet te brede delen toe te passen. De dikte van de delen moet minimaal 16 mm zijn. Bij bevelsiding verloopt de dikte van 4 mm aan de bovenzijde tot 16 mm aan de onderzijde. Om de kans op schotelen te beperken is het verstandig te kiezen voor een beperkte profiel breedte.

Besteed extra aandacht aan de bevestiging.
Gebruik GEEN nietjes en pas NIET te brede delen toe.Het kopse hout
Er zijn verschillende hoekoplossingen mogelijk. Bij behandeld hout moeten we er op letten dat het kopshout bereikbaar blijft voor onderhoud. Dit geldt ook voor aansluitingen bij kozijnen. Om schade door opspattend regenwater te voorkomen moet de onderkant van een houten gevelbekleding minimaal 200 mm vrijgehouden worden van de grond.

Bij een hoekregel kunnen we dit bereiken door de bekleding aan de kopse zijde schuin af te zagen. Gebruik hiervoor een zaag met een fijne vertanding. Zaag met een fijngetande handzaag, met minimaal 7 tanden per 25 mm of een fijngetand hardmetalen cirkelzaagblad. Laat bij gebruik van een cirkelzaag de zaagtanden 10 à 15 mm door het plaatoppervlak steken. Uit onderzoek blijkt dat de meeste verfsystemen beter hechten en een betere laagdikte opleveren op een fijnbezaagd oppervlak. De kopse zijden moeten bereikbaar blijven voor onderhoud en met de juiste gereedschappen gezaagd worden.De aansluitdetails bij multiplex als gevelbekleding
Multiplex wordt als gevelbekleding nog steeds veel toegepast. Het multiplex dient watervast verlijmd te zijn en voordat het op het werk komt, behandeld te zijn met een afwerklaag volgens BRL 0801. De bevestigingsmaterialen moeten corrosiebestendig zijn. Het is raadzaam de schroefgaten eerst voor te boren en vervolgens het gat voor de schroefkop te verzinken. Uiterst belangrijk is dat de kopse kanten van het multiplex met een twee-componenten verf behandeld worden. Ook hier geldt dat het multiplex het beste met een fijngetande zaag kan worden afgezaagd.

Voor een goede dekking van de verf op de omkanten moet men de randen van de plaat licht afronden. Zo ontstaat tevens een goede bescherming tegen weersinvloeden. Een scherpe rand geeft geen vloeiend verloop van de verf, zodat er onvoldoende dekking op de rand komt.High Pressure Laminate
HPL wordt vaak, benoemd in de merknamen zoals Rockpanel en Plastica Kunststof, als gevelbekleding toegepast. De mogelijkheden van deze High Pressure Laminate (HPL) platen, door de vele kleuren en afwerkingen, zijn vrijwel onbegrensd en hebben een hoge mate van duurzaamheid. De platen kunnen zowel zichtbaar als onzichtbaar (gelijmd) worden bevestigd. Bij zichtbare en semi-zichtbare bevestiging wordt gewerkt met speciale schroeven in de kleur van de platen. Het aantal te gebruiken schroeven per m² is afhankelijk van de plaatdikte. Voor platen van 6 mm dik en een breedte van 1200 mm zijn circa 14 schroeven per m² nodig. Voor 8 mm dikke platen zijn circa 8 schroeven per m² voldoende (tot een hoogte van 10 meter). Elke HPL-plaat heeft zijn eigen specifieke verwerkingsvoorschriften. Lees deze altijd voor verwerking.Verschillende bevestigingsmethoden
Kunststofplaten kunnen gelijmd worden waardoor een super strak uiterlijk ontstaat. Voor het verlijmen van kunststof gevelplaten gelden speciale voorschriften. Geschikte temperatuur en een schone ondergrond zijn essentieel. Vraag altijd de verwerkingsvoorschriften bij de leverancier. Let op: ook kunststof platen werken onder invloed van temperatuur en vocht. De platen moeten daarom zodanig worden aangebracht dat er voldoende mogelijkheid is om te kunnen werken. Houd rekening met dilataties in de achterconstructie.

Panelen vanaf 8 mm kunnen onzichtbaar bevestigd worden door met behulp van schroeven aan de achterzijde van het paneel speciale beugels aan te brengen. Hiermee wordt de plaat aan de achterconstructie opgehangen. Ook hier geldt dat in verband met bevestigingsafstand en aantal bevestigingspunten de verwerkingsvoorschriften van de leverancier stipt opgevolgd moeten worden. Bij het lijmen en/of toepassen van een blinde bevestiging, controleer altijd de ondergrond.Openingen voor afwatering en werking
Zorg bij paneelaansluitingen voor een naad van tenminste 5 tot 10 mm zodat er voldoende mogelijkheid is voor afwatering. Houd te allen tijde rekening met werking in de achterconstructie. Zorg dat de dilatatie in de achterconstructie ook doorloopt in de gevelbekleding. Verwerk ter hoogte van de naden voegband op de achterconstructie voor bescherming van het achterhout tegen weersinvloeden.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen kunststofplaten naadloos worden verwerkt, maar denk er om dat kan alleen bij aansluitingen rond het dak zoals gootafwerking, boeiboorden en dakranden tot een maximale lengte van 15 meter. Dilataties zorgen ervoor dat de materialen kunnen werken ten gevolge van onder andere temperatuurverschillen.Hoekoplossing
Voor een hoekoplossing kan gekozen worden voor prefab profielen. Voor de gevelbekleding met kunststof platen zijn er verschillende hoekoplossingen beschikbaar. Zonder afwerking verkleuren over het algemeen de zijkanten van het basismateriaal onder invloed van UV. De leverancier heeft speciale kantenlak in dezelfde kleur als de platen. Er zijn hoekprofielen beschikbaar in dezelfde kleurafwerking als de gevelbekleding. Platen met een dikte van 8 mm kunnen ook in verstek aangebracht worden.

Besteed voldoende aandacht aan de bevestigingen bij de hoeken. Door zuiging van de wind zijn gebouwhoeken gevoeliger voor lekkage en losraken van panelen. Met name ter plaatse van hoeken kan extra windbelasting optreden. Er dient veel aandacht besteed te worden aan deze technische aansluiting ter voorkoming van het losraken van de panelen.
Verwerking en opslag
Bestel het materiaal en de bijhorende gereedschappen
Bestel plaatmaterialen bij voorkeur op maat. Er gaat dan het minste materiaal verloren en er ontstaat het minste afval. Voor de keuze van de te gebruiken gereedschappen moeten de verwerkingsvoorschriften gelezen worden. Bijvoorbeeld voor het zaagwerk moet vaak een fijngetande zaag (hardpoint handzaag of widia zaagblad voor een cirkelzaag) gebruikt worden. Bij gebruik van een decoupeerzaag kan het beste een metalen zaagblad of een zaagblad met wolfraam korrels gebruikt worden. Dit is allemaal product afhankelijk!

De materialen moeten droog, vlak en vorstvrij worden opgeslagen. Houd het materiaal vrij van de ondergrond en dek het indien nodig af met een dekzeil. Voor kunststof platen geldt: sla nooit meer dan twee pallets op elkaar op; gebruik voldoende stophout; schuif de platen niet over elkaar; leg altijd een beschermvel tussen de platen. Door vooraf het werk goed voor te bereiden, de juiste gereedschappen toe te passen en het materiaal voorafgaand aan de verwerking goed op te slaan worden bouwtechnische gebreken achteraf voorkomen.


Meer weten over gevelbekleding? Bezoek dan onze winkel aan de Oude Telgterweg 290 te Ermelo. Onze medewerkers kunnen u dan ook direct van deskundig advies voorzien!
Bel mij